درباره نامدار


شرکت تضامنی محمد ولیلو و شرکاء

خدمات ارزی و صرافی نامدار(شرکت تضامنی محمد ولیلو و شرکاء) دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی به شماره ثبت 498734 به تاریخ 03/07/1395 می باشد. این شرکت صرافی نوع جدید می باشد که علاوه بر خرید و فروش اسکناس، مجوز حوالجات ارزی را دارا می باشد . همچنین علاوه بر اسکناس و حواله، خدمات خرید و فروش انواع سکه و مسکوکات طلا را نیز انجام میدهد.
علاوه بر دفتر مرکزی تهران، این شرکت دارای دفاتر در کشورهای عراق و ترکیه با مجوزهای همان کشورها می باشد.
 Copy Right 2016 By Namdar Co. | Design by AfraGraphic ©